Ekurs (w trakcie tworzenia)

Rozwiązywanie nierówności kwadratowych

Nierówności kwadratowe możemy podzielić na 3 rodzaje:

  1. brak miejsc zerowych (delta dodatnia)
  2. jedno miejsce zerowe (delta równa zero)
  3. dwa miejsca zerowe (delta ujemna)